Удължаване на опцията предоставена от Спиди Груп АД на Геопост СА за придобиване на притежаваните от Спиди Груп АД 45% от акциите на Спиди АД до 31 януари 2021 г.

2020-06-09

Спиди Груп АД и ГеоПост СА удължават срока относно потенциалното упражняване на кол опцията, предоставена от Спиди Груп АД на Геопост СА за придобиване на притежаваните от Спиди Груп АД 45% от акциите на Спиди АД до 31 януари 2021 г.

Промяната е наложена от ситуацията с коронавирус кризата и възникналите в тази връзка административни затруднения. Удължаването на срока  ще предостави достатъчно време, за да бъдат осигурени необходимите съгласувания и получени съответните регулаторни одобрения. Въпреки че ГеоПост СА може да заяви относно получаването на одобренията в очакване на потенциалното упражняване на правото си на кол опция, действителното упражняване на въпросното право продължава да бъде обусловено единствено от преценката на ГеоПост СА.