Постъпил окончателен текст на търгово предложение

17.02.2021

На основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, с настоящето уведомяваме за постъпил окончателен текст на търгово предложение по чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК от Геопост СА към акционерите на Спиди АД.

Търгово предложение

Становище от Съвета на директорите на "Спиди" АД

Писмо до Спиди от ЕЛАНА Трейдинг