Промени при приемане на палетни пратки за Румъния

2016-10-11

Уважаеми клиенти,


Във връзка с наложената задължителна проверка на пътуващия стокообмен между България и Румъния от страна на Националната агенция за данъчна администрация на Република Румъния (АНАФ), считано от 12.10.2016 г. всяка палетна пратка до/от Румъния е необходимо да бъде придружена от фактура, описваща съдържанието на стоката и нейната стойност. Фактурата е необходимо да бъде поставена на видимо върху палетната пратка място, до товарителницата за транспортиране на същата. При наличие на несъответствия, ще осъществяваме своевременен контакт с Вас, с оглед набавяне необходимата документация и изпълнение на поетите от страна на Спиди ангажименти по доставката на палетни пратки.


Благодарим ви за разбирането.


Екипът на Спиди