Prestashop - Ваучер за връщане в модулa на Спиди

2016-12-08

Нови функционалности в модулa на Спиди за Prestashop:

- Ваучер за връщане. За да използвате тази услуга е необходимо да имате сключен анекс към договора си със Спиди.

- Подобрено постъпково ценообразуване посредством опцията "Цена от файл". Добавен е нов параметър "Фиксиран час на доставка".

- Отстранени проблеми при работа на модула, когато магазина е настроен за работа с чужда валута.

Настройването на новите опции е описано в докумнетацията на модула.

Функционалностите се налични в:
Speedy module 2.2.1 (за Prestashop 1.6)