Подобрени функционалности в модулите на Спиди

2017-01-12

Нови версии за модулите на Спиди:

Speedy module 3.3.1 (Opencart 2.3)
(документация към модула)

Speedy module 2.2.0 (Prestashop 1.6)
(документация към модула)

Speedy module 2.3.0 (Woocommerce 2.6.4)
(документация към модула)

В новите версии на модулите:
- добавена възможност за описване размерите на пакетите на пратката.

- подобрена функционалност при избор на населено място при пратка за Румъния.
- подобрена работа с вучери за връщане.
- подобрена работа с ваучери за отстъпка в модула за Prestashop.