"Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш" в модулите на Спиди за Opencart и Prestashop

2017-03-09

Speedy module 3.4.2 (за Opencart 2.3)
- Добавени опции за избор на платец и услуга при отказ на клиента за получаване на пратка след "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш".
- Отстранен проблем с невъзможност за калкулиране на цена и генериране на товарителница при избрана опция "Обявена стойност";
- Включване на посоченото лице за контакт от настройките на модула в генерираната товарителница.
- Включване на посоченото от клиента "Име на компания" при създаването на поръчка, в генерираната товарителница.
документация към модула

Speedy module 2.3.0 (за Prestashop 1.6)
- Добавени опции за избор на платец и услуга при отказ на клиента за получаване на пратка след "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш".
- Включване на посоченото лице за контакт от настройките на модула в генерираната товарителница.
- Включване на посоченото от клиента "Име на компания" при създаването на поръчка, в генерираната товарителница.
документация към модула