Версия 3.6.6. на модула за доставка за Opencart 2

23.01.2018

Версия 3.6.6. на модула за доставка за Opencart 2 са добавени следните опции:
- Нова детайлна адресна форма при изпращане на пратки за Румъния, позволяваща въвеждане на точен адрес по подобие на пратки за България;
- Функция за автоматично транслитериране при създаване на товарителница;

Модулът е придружен от съответната инструкция.

Сподели в