Модул на Спиди за Magento 1.9.3.1. Добавени опции "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш"

2017-03-21

Speedy module 2.2.4 (Magento 1.9.3.1)
- Добавени опции за избор на платец и услуга при отказ на клиента за получаване на пратка след "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш". 
- Включване на посоченото лице за контакт от настройките на модула в генерираната товарителница. 
- Включване на посоченото от клиента "Име на компания" при създаването на поръчка, в генерираната товарителница.
документация към модула.