Пратки до Амазон

Условия за изпращане на пратки до Амазон

 

Пратки:

Допустими размери:

Минимални размери: 22.9 x 16.2 см, максимална дължина (най-големият размер на пакета) до 175 см.
Максимални размери в см: сборът от дължината + удвоения сбор на височината и широчината не трябва да надвишава 300 см.

Максималното тарифно тегло на пакет за доставка до Амазон е 23 кг, освен ако съдържанието се състои само от една единствена част с тарифно тегло по-голямо от 23 кг. За тези доставки до Амазон е задължително вписването на Amazon FBA референтен номер на поръчката за съответната пратка в поле Референция 2 в системите на Спиди. В случай, че този Амазон FBA номер липсва от товарителницата, Спиди не може да съдейства при разрешаване на възникнал казус със съответната доставка до центровете на Амазон.

Пакети с тарифно тегло над 15 кг е необходимо да бъдат маркирани с текст “Heavy package” на две от страните на кашона (горната и една от страничните).

Доставки до разпределителни центрове на Амазон се осъществяват до следните държавиГермания, Италия, Испания, Полша, Франция.

Списък със забранени за транспортиране стоки и вещества


Опаковка: Опаковката на пратката е ангажимент на изпращача и е необходимо използването на подходяща външна опаковка, опазваща стоката по време на транспортиране, както и на вътрешна такава, като уплътнения, стиропор, бабъл фолио в зависимост от естеството на пратката.

За допълнителна информация, заявки и справки
MySpeedy
- 0 7001 8001 (за абонати на фиксирани мрежи) и 1 7001 8001 (за абонати на мобилните оператори)
[email protected]