Допълнителна такса Тежък пакет


Пратка, изпратена с избрана от потребителя пакетна услуга, е тежка или обемна, ако един или повече пакети в нея са с тарифно тегло над 50 кг. Тарифното тегло е по-голямото между обемното и физическото тегло на пакета, като обемното тегло се определя в съотношение 1 =200 кг.
Таксата се начислява към тарифната цена за съответната пакетна услуга на платеца по товарителница и е в размер на 24 лв. с вкл. ДДС за всеки пакет в пратка, който е с декларирано или контролно измерено тарифно тегло над 50 кг.