Условия за изпращане и получаване на пратки от непълнолетни и малолетни лица

Съгласно решение на Комисия за Регулиране на Съобщенията от 21.12.2017 г.: 

Не се приемат от адрес, в офис или автомат на Спиди препоръчани или непрепоръчани пратки от малолетни или непълнолетни лица, независимо дали са заявени от тях или от трето лице. 

Не се предават на адрес или в офис препоръчани или непрепоръчани пратки на малолетни или непълнолетни лица, независимо дали са адресирани до тях или до трето лице. 

Непрепоръчани и препоръчани пощенски пратки, адресирани до малолетни или непълнолетни лица, се връчват на родителите или настойниците им срещу документи, удостоверяващи това им качество: акт за раждане или съдебно решение, като се сверява личната карта на представителя.