Гърция, Румъния, Кипър, Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия и Полша