Пренасочване на пратка

Код за пренасочване:*
Код от картинката:*