Speedy uses cookies

Learn more Ok, close

Премини към главното съдържание

News

Версия 2.5.0. на модула за доставка за Magento 1.9

Speedy module 2.5.0 (Magento 1.9)

Функция за автоматично транслитериране при създаване на товарителница.
- Добавена е опция "Допълнително хартиено копие на товарителниците" в настройките на модула.
- Добавена колона "Получена на дата" в админ частта в списък поръчки.
- Променена адресна форма при пратка за Румъния.
- Промяна имена на полета за ваучер за връщане и опции преди плащане.

Документация към модула.

More news

Courier pick-up order

MySpeedy
Find office

Find office