Speedy uses cookies

Learn more Ok, close

Премини към главното съдържание

News

Новости в модулите за доставка на Спиди

Opencart 2 и Opencart 3
- Избор на обект, от който тръгват пратките в админ панела.
- Подобрен интерфейс в контролния панел на модула, групиране на полета по функционалност.

Prestashop
- Избор на обект, от който тръгват пратките в админ панела.
- Подобрен интерфейс в контролния панел на модула, групиране на полета по функционалност.
- Подобрена работа на модула с PHP 7 (7.1.4);

Woocommerce
- Подобрена работа с превалутиране при смяна на валута.
- Избор на обект, от който тръгват пратките в админ панела.
- Подобрен интерфейс в контролния панел на модула, групиране на полета по функционалност.

More news

Courier pick-up order

MySpeedy
Find office

Find office