ПОДАТЕЛ
Дата на изпращане (попълва се след подател)
ПОЛУЧАТЕЛ
Наложен платеж (?)
Обявена стойност

Пълна ценова тарифа