Магазинаж

Допълнителната услуга Магазинаж предоставя възможност на клиентите, които са възпрепятствани да получат пратката в рамките на два дни от крайния срок на доставка, да го направят в удобно за тях време. Валидна е за пратки "до поискване" от офис с тарифно тегло над 5 кг.
След изтичането на 2 дни от крайния срок на доставка на пратката, започва да се начислява "Магазинаж" за всеки ден от нейния престой.

Тарифно тегло (кг) Цена (лв.)
до 5 0.00
от 5 до 10 1.26
до 600 2.52
над 600 за всеки добавени 200 кг 2.52

Цените са в лева, с включен ДДС.