Спиди използва бисквитки

Прочетете повече тук Ясно, затвори

Премини към главното съдържание

Новини

Уведомление за паричен дивидент

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2014 Г.

На основание чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме че на 02 Юни 2015 г. Спиди АД проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за разпределяне на паричен дивидент в размер на 5 602 715 лв. Размерът на дивидента за една акция е 1,05 лв. Нетна сума на дивидента за физическите лица (след удържане на данък при източника в размер на 5% от брутната сума) е 0,9975 лв. за една акция.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 1,05 лв. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни след датата на ОСА. Началната дата за изплащане на дивидента е на или около 24.06.2015 г. Дивидентът ще бъде изплатен еднократно.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Уникредит Булбанк” АД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.

 

Още новини

Онлайн заявка за куриер

MySpeedy За клиенти без
регистрация
Намерете офис на Speedy

Намери офис