Пратки Износ от България до Великобритания

Всяка една пратка от България до Великобритания след Брекзит задължително трябва да бъде придружена от търговска фактура или про-форма фактура в 3 екземпляра, издадена от подателя към получателя на пратката, със следните задължителни данни:

 - Номер на фактурата

- Дата на фактурата

- Данни на получателя - име на фирма, адрес (включително пощенски код на населеното място и държава), лице за контакти, телефон за връзка и имейл адрес (за физически лица само името на получателя)

- Данни на подателя – име на фирма, адрес (включително пощенски код на населеното място и държава), лице за контакти, телефон за връзка и имейл адрес (за физически лица само името на подателя)

- Пълно описание на съдържанието на пратката по елементи, количество и тяхната стойност, като задължително се посочва и валутата (EUR, USD и др.)

- EORI номера:

  •    B2B пратки – задължително на подателя в България и на получателя във Великобритания
  •    B2C пратки – задължително на подателя в България
  •    C2C пратки – не е необходим EORI номер нито на подателя, нито на получателя

Фактурата трябва да бъде в 3 екземпляра и същите задължително се поставят в отделен джоб отвън върху опаковката на пратката до товарителницата.

Пратките със съдържание „документи“ не се придружават от фактура и за тях не се дължат данъци и такси при митническата им обработка във Великобритания. За всички останали случаи се дължат съответните данъци и такси съгласно Митническото Законодателство на Великобритания. Те се заплащат от страна на получателя в срок от 10 дни от датата на изпращане на пратката, за което се изпраща имейл към клиента получател. В тази връзка от изключителна важност и задължително е изписване и въвеждане на коректен имейл за връзка с получателя за всяка пратка до Великобритания в системата на Спиди. След като дължимите данъци и такси за заплатени от страна на получателя, то пратката се предава за доставка от доставящото депо във Великобритания. В случай, че дължимите данъци и такси не са заплатени в указания срок, то пратката се връща на подателя под същия ДПД етикет, който е необходимо да заплати куриерска услуга за връщане на пратката.

Вид Incoterm за митническа обработка на пратките – DAP (Delivery At Place).

Не се приемат пратки със съдържание подарък, всякакъв вид пакетирана и непакетирана храна, алкохол, цигари, други течности, както и всички забранени за превоз вещества и продукти.